Min Blogg om livet som Medium, Prästinna & Healer

 

Årshjulet har nu vänt och vi står mitt i Lughnasadh; den första skörden. Ljuset och sommaren ger sakteliga vika för mörkret. Det här är inte något negativt, utan en del av den naturliga cykeln.
Den här veckan kan kännas rörig, samtidigt som den inger en känsla av inre balans och ro. Det handlar snarare om, att du nu ska...

Vi går nu in i den första skördetiden och Lughasadh är en vändpunkt på årshjulet.

Den här veckan påverkas starkt av de feminina energierna från Maria Magdalena. Hon som är en del av den feminina Roslinjen och bärare av den Heliga Gralen.

En Prästinna är en kvinna som är hängiven sin andliga väg. Hon lever sitt liv som prästinna och väljer inte ut specifika dagar då den rollen ska ta plats. Prästinna är hon i alla delar av livet.

Den här veckan är Gudinnan Isis central och hon jobbar utifrån Sirius Portal som står öppen mellan 3-7 juli. Vi kan känna av dess energi fram till 9 juli och fram till dess kan vi njuta av en stor utveckling på ett andligt plan.
Början av veckan kan ge lite blandade känslor, eftersom vi inte alltid vet vart vi...